Dit is jullie EQipment

Weten waar jouw team staat? Met deze Lencioni test kom je erachter!​

Geef met behulp van onderstaande vragen aan in welke mate de uitspraken van toepassing zijn op jouw team.

1. 
De teamleden zijn gepassioneerd en nemen bij zakelijke besprekingen geen blad voor de mond
2. 
Teamleden spreken elkaar aan op tekortkomingen en onproductieve gedragingen
3. 
Teamleden weten waar hun collega's aan werken en welke positieve bijdrage zij aan het team leveren
4. 
Teamleden verontschuldigen zich snel en oprecht tegenover elkaar wanneer zij iets zeggen of doen dat ongepast is of het team kan schaden
5. 
Omwille van het teambelang zijn teamleden bereid op hun afdelingen of terreinen waarop zij deskundig zijn offers te brengen in termen van budgetten, zeggenschap of het aantal personeelsleden
6. 
Teamleden geven openlijk hun zwakheden en fouten toe
7. 
Teamvergaderingen zijn fascinerend en niet vervelend
8. 
Als teamleden vergaderingen verlaten, vertrouwen zij erop dat collega's zich zonder voorbehoud zullen scharen achter de besluiten waarover overeenstemming wordt bereikt, ook als er aanvankelijk onenigheid heerste
9. 
Het niet realiseren van teamdoelstellingen heeft grote invloed op de motivatie
10. 
Tijdens teambijeenkomsten worden de belangrijkste en lastigste kwesties aan de orde gesteld
11. 
Teamleden maken zich grote zorgen over het vooruitzicht hun collega's af te vallen
12. 
Teamleden weten iets van elkaars persoonlijke leven en spreken daar onderling gemakkelijk over
13. 
De teamleden beëindigen discussies met heldere en specifieke oplossingen en met plannen van aanpak
14. 
De teamleden dagen elkaar uit aangaande plannen en benaderingen
15. 
Teamleden zoeken niet gretig naar krediet voor hun eigen bijdragen, maar geven dat wel snel aan anderen

Hiermee aan de slag?

neem contact op