over eqipment

Werken met mensen die complexe zorg nodig hebben, vraagt het nodige van de betrokken medewerkers én van de dynamiek binnen het team.

Het is nogal wat om iedere dag weer de meest optimale zorg te kunnen bieden, vaak onder bijzondere omstandigheden. Het sterkt je dan om jezelf goed te kennen en om te weten waar je aan toe bent met je team. Als je kunt vertrouwen op jezelf en op je team, kom je veel verder. Met als resultaat: de meest optimale zorg voor jullie cliënten.

Waar sta jij? 

Het begint bij jezelf. In het programma van EQipment kijken we daarom eerst eerlijk en open naar jou als individu. Waar sta jij als medewerker, als leidinggevende? Waar ben jij goed in én wat zijn je valkuilen? EQipment gaat daarbij uit van de emotionele intelligentie (EQ) van het individu. Iedereen heeft een eigen set tools en skills. Als je je daar bewust van bent, kun je die persoonlijke elementen optimaal inzetten.

Vervolgens gaan we op pad met het complete team. Karien en Sylvia, de procesbegeleiders van EQipment zorgen daarbij voor een veilig klimaat waarin iedereen zijn of haar kracht én kwetsbaarheid durft te laten zien. Iedereen draagt iets unieks bij aan het team en samen vormen we zo een krachtig geheel.

Samen kom je verder 

Het programma zorgt voor inzichten én het biedt de tools om er in de praktijk concreet mee aan de slag te gaan. EQipment is een praktisch en actief programma om ervoor te zorgen dat medewerkers ook als groep in beweging komen en hun weg weer vinden.

 

Ontdek hoe jullie team er nu voor staat:

waarom eq?
Aandacht voor emotionele intelligentie

Je IQ (Intelligentie Quotiënt) zegt iets over je intelligentie, over hoe goed je kunt leren. Je EQ (Emotionele Quotiënt) zegt veel meer over jezelf als persoon. Het geeft een goed beeld van je inzet en motivatie. Het vertelt je wat je sociale en emotionele vaardigheden zijn. Deze waardevolle inzichten vormen dan ook de eerste stap om – met het hele team – in beweging te komen.

EQipment-in-beweging-1x-(rauwcost)

Waar je voor staat en waar je voor gaat bepaalt hoe succesvol je in je werk kunt zijn. Als je jezelf goed kent en begrijpt, biedt dat tools voor je interactie met collega’s en cliënten. En goed om te weten: je EQ kun je verder ontwikkelen.

Het werkt voor jezelf erg stimulerend als je inzicht hebt in je EQ, maar het is ook waardevol voor het team en de organisatie waarin je werkt. Emotioneel intelligente mensen kunnen namelijk effectiever samenwerken.

Emotioneel intelligente mensen zijn zelfbewust en -bekwaam, waarderen zichzelf én anderen, komen op voor zichzelf vanuit visie en overtuiging en ze handelen respectvol en professioneel. En hiermee kom als team verder, óók in uitdagende situaties.

ons aanbod

Een activerend programma

De kracht van het EQipment programma zit in de dynamiek tussen de begeleiders en de deelnemers én de activerende aanpak. We kijken heel gericht naar wat ieder individu meebrengt én wat die persoon nódig heeft. Het gaat om kwetsbaarheid en kracht, eerlijkheid en vertrouwen. En dat geldt net zo goed voor onze procesbegeleiders Karien en Sylvia. Zij hebben zelf ook in de complexe zorg gewerkt en in de praktijk gezien wat de uitdagingen zijn.

Ze beseffen dat het in de alledaagse hectiek gemakkelijk is om de weg te verliezen en als team vast te lopen. Ze weten ook vanuit hun eigen ervaring wat er nodig is om te kunnen werken in een succesvol team. Het is dan ook hun ambitie om vanuit hun eigen expertise een praktische en constructieve bijdrage te leveren aan andere mensen en teams. Om ze zo optimaal in staat te stellen om cliënten de best mogelijke zorg te bieden.

We bieden het programma altijd op maat aan: 

 

EQipment voor teams
EQipment voor professionals
EQipment voor HR
EQipment voor ondersteuners & leidinggevenden

Natuurlijk kun je ook bij onze begeleiders terecht voor coaching en supervisie…

Ontmoet onze procesbegeleiders: